Business Analyse

Een goed inzicht in de bedrijfsprocessen zijn van cruciaal belang voor een onderneming. Om de juiste (stuurbare) KPI’s te bepalen en inrichten is inzicht in bedrijfsprocessen van belang.
Het vertalen van de wensen van de stakeholders naar de datamodellen die gebruikt worden voor het rapporteren van de juiste KPI’s. De modellen en specificaties die hieruit ontstaan kunnen gebruikt worden door ontwikkelaars.

Voor al deze werkzaamheden schakelt u een Business Analist in.